Regulamin

                                            Regulamin PUH Sezam

 

 

  • Osoba zawierająca umowę  musi być pełnoletnia
  • Gotówka udzielana jest są na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Istnieje jednak możliwosć uzgodnienia innego terminu
  • Wartość pobieranych opłat uzależniona jest od wysokości gotówki jak i okresu na jaka została udzielona
  • Nie pobieramy opłat karnych za zwłokę w spłacie gotówki.
  • Zastaw nie odebrany w deklarowanym terminie przepada na rzecz naszej fimry w terminie natychmiastowym.
  • Przedłużenie terminu zwrotu gotówki może nastąpić jedynie przy opłaceniu należnych opłat do dnia, w którym dokonuje się przedłużenia umowy.
  • Zastaw może odebrać tylko właściciel lub osoba upoważniona

Każdą umowę można przedłużać bezterminowo wpłacając należne opłaty. W przypadkach odmiennych konieczny
jest kontakt w celu ustalenia innego terminu.