Rozwój handlu złotem i powstawanie lombardów w Europie w czasach powojennych.

Złoto od wieków było cennym kruszcem, którego wartość nie spadła nawet w okresach wojennych. Mimo niewielkich wahań gospodarczych odegrało ono ważną rolę w czasie rozwoju międzynarodowego systemu walutowego.

„Złote” czasy w Europie…
Istotną rolę złoto spełniało w okresie funkcjonowania systemu złotej waluty (Gold Standard). Najpierw miało to miejsce w Wielkiej Brytanii – w 1821 r., gdzie pojawiła się możliwość wymiany pieniędzy papierowych na ten kruszec. Wiązało się to mocno z emisją pieniądza krajowego na rezerwy złota.
W okresie powojennym złoto było cennym kruszcem, który służył m.in. do wyrównywania sald bilansów płatniczych. Historycy wskazują, że oczekiwano na wprowadzenie go, ponieważ stanowiło to ważny element rozwoju gospodarki. Wraz z jej rozwojem wzrastała też produkcja złota.
W drugiej połowie XX wieku pojawił się deficyt w bilansie płatniczym. Jego postępowanie spowodowało utratę zainteresowania tym kruszcem. Jednocześnie ze zmienną sytuacją złota pojawiały się w Europie pierwsze lombardy.

Lombardy w Europie
W okresie powojennym środkowej Europie zaczęły się pojawiać się lombardy, których popularność z biegiem czasu wzrastała. Z takich krajów jak np. Polska moda na tego typu miejsca powędrowała na Wschód, a samo zainteresowanie usługami sprzedaży rzeczy i ich zastawu jest obecne do dziś.

W dzisiejszych czasach w Gorzowie Wlkp. jedną z najbardziej polecanych firm tego typu jest niewątpliwie lombard Gorzów. Sezam jest znany ze swojej uczciwości i co najważniejsze z najniższych opłat jakie należy ponieść w przypadku odbioru zastawu. Można tutaj bez obaw o utratę, przynieść i zastawić swoje kosztowności. Firma zapewnia całodobowy monitoring oraz specjalne kabiny kasowe, gdzie każdy czuje się swobodnie podczas załatwiania swoich interesów.

Osoby chcące sprzedać swoją biżuterię i otrzymać gotówkęod ręki, mogą skorzystać z punktu jakim jest skup złota Gorzów, firma ta oferuje dla swoich klientów bardzo dobre warunki sprzedaży metali szlachetnych jak złoto czy srebro, ceny online można sprawdzić na stronie www, która jest codziennie aktualizowana.


Obecnie podaż na złoto jest na wysokim poziomie, czemu towarzyszy również rozwój liczby skupów złota w całej Europie. Warto szukać dobrych miejsc do sprzedaży złota lub innych przedmiotów w swojej okolicy.