Symbolika złota w kulturze

Złoto znają wszyscy – choć jest ono bardzo cenne, to jego właściwości pozwalają na mnóstwo zastosowań, co czyni złoto stosunkowo powszechnym i wszechobecnym.
Od wieków jest tematem przewodnim i inspiracją dla twórców kultury. Jego symbolika ma wartość ponadczasową i jednakowo dobrze wpisuje się w życie kolejnych pokoleń.

Złoto jako symbol wiary
Jednym z darów, które mędrcy ze Wschodu nieśli narodzonemu w Betlejem Jezusowi, było złoto. Wśród wszystkich darów miało ono wartość najwyższą. Ale nie należy mierzyć tej wartości w sposób dosłowny, fizyczny. Złoto od Trzech Króli symbolizowało coś najcenniejszego, czym człowiek może obdarować Boga, czyli głęboką, niezachwianą, niewzruszoną niczym i trwałą jak złoto wiarę.

Złoty wiek
Określenie spotykane wielokrotnie. W mitologii greckiej, to czas rządów Kronosa. Na świecie panowała wówczas wieczna wiosna, ludzie nie musieli pracować a żyli szczęśliwie i w dostatku, a przy tym nie byli nękani chorobami ani innymi nieszczęściami.

Podobnego określenia używano na nazywanie czasów sprawowania władzy przez Peryklesa w Atenach – wiek potęgi gospodarczej i szczytowych osiągnięć rzemiosła i kultury ateńskiej.

Polacy również przeżyli swój Złoty Wiek – to XVI-te stulecie, czas rozkwitu kultury renesansowej w naszym kraju. Sprawiedliwe i mądre rządy Zygmunta I Starego, a potem jego syna Zygmunta Augusta przyniosły krajowi największy w historii rozwój terytorialny, potęgę gospodarczą i militarną, zrównoważony rozwój we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Polska kultura i tolerancyjne podejście do różnowierców błyszczały niczym złoto na tle skonfliktowanej wojnami religijnymi Europy.

Symbol chciwości, dostatku, wolności
Mity greckie opisują królestwo Midasa, jako miejsce, w którym wszystko to czego dotykał król, zamieniało się w złoto. Biedak umarł z głodu, wszak jedzenie niewielkich ilości złota możliwe jest tylko pod postacią proszku, folii, płatków.
Dostatek nie przyniósł szczęścia Midasowi. Podobnie jak Złoty Róg obfitości, jeśli nie jest dobrze strzeżony przestaje być źródłem dostatku. Polacy, dla których Złotym Rogiem była wolność, nie potrafili docenić tej wartości. W „Weselu” Wyspiańskiego ze Złotego Rogu „ostał się jeno sznur…”

Więcej na temat złotej symboliki w kulturze można dowiedzieć się poznając dzieła literackie, plastyczne czy filmowe.
Jednak znać złoto, to nie to samo, co znać się na złocie. Skup złota Gorzów to miejsce, gdzie o złocie, jego wartości i właściwościach wiedzą wszystko.