Wydobycie złota na świecie

Złoto to kruszec, który od samego początku towarzyszy historii ludzkości. Błyszczący metal pożądany jest z uwagi na wartość estetyczną, jednak jego historia wykorzystywania jako waluty odbija się na jego realnej wartości, dzięki czemu jest ono interesującym sposobem na inwestowanie. Nie bez powodu wszystkie banki narodowe na świecie posiadają rezerwy złota.

Jak wydobywa się złoto?

Złoto wydobywa się zarówno w kopalniach odkrywkowych, jak i w kopalniach tradycyjnych, a często ten wartościowy metal znajdywany jest przy okazji poszukiwania innych surowców. Cenny kruszec rzadko ma postać kilkucentymetrowych bryłek, a najczęściej występuje jako drobny pył, który należy poddać odpowiedniej obróbce. Złoto jest bardzo ciężkie, dlatego w czasie płukania granulatu zmieszanego z ziemią, cząsteczki złota osiadały będą na dnie zbiornika z wodą. Tak pozyskany surowiec ma zawartość złota rzędu 70%-80% procent, dlatego też konieczne jest jego wytopienie, by otrzymać czystą substancję. Skup złota w Gorzowie przyjmuje czyste złoto, a także złotą biżuterię, do której dodaje się inne metale, aby zwiększyć jej trwałość.

Gdzie na świecie wydobywa się złoto?

Obecnie wydobycie złota na świecie ukształtowało się na względnie stałym poziomie. 

Do liderów należą przede wszystkim:
– Chiny – 455 ton.
– Australia – 270 ton.
– Rosja – 250 ton.
– Stany Zjednoczone – 209 ton.
– Kanada – 170 ton.
– Peru – 150 ton.
– RPA – 140 ton.
– Meksyk – 125 ton.

Obserwując zestawienie Państw wydobywających najwięcej złota, łatwo można dostrzec korelację pomiędzy wydobyciem a powierzchnią danego kraju. Wyjątkiem może być tutaj przykładowo RPA, na którego terenie odkryto ponadprzeciętnie bogate złoża tego kruszcu. 

Co wpływa na cenę złota?

Cenę złota ustala się w oparciu o tak zwany fixing, a największy udział ma w tym Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców. Cena za uncję lub za gram złota jest więc ustalana nad Tamizą, jednak na jej wpływ ma sytuacja geopolityczna całego świata. Cena jest respektowana na całym świecie, również przez skup złota Gorzów. Warto przy tym zaznaczyć jednak, że złoto to surowiec, dlatego też jego cena kształtowana jest przede wszystkim przez popyt i przez podaż. Ceny złota nie są też skorelowane z cenami akcji, co sprawia, że złoto stanowi zabezpieczenie majątku przed ewentualnym krachem na giełdzie.