Złoża złota, gdzie jest najwięcej?

Specjaliści od lat zastanawiają się, dlaczego w niektórych rejonach naszej planety wciąż można znaleźć wiele aktywnych kopalni złota, podczas gdy na innych terenach – złóż nie było w ogóle. Wydawać by się mogło, że teoretycznie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Dlaczego?

Budowa Ziemi – jak wygląda?

Złoto znajduje się w najgłębszej warstwie naszej planety – w okolicach jądra. Ziemia sama w sobie składa się z trzech warstw: skorupę, płaszcz oraz jądro. Wydawać by się mogło, że teoretycznie, złoto powinno przedostawać się do płytszych warstw Ziemi równomiernie, ale wcale tak nie jest. Podczas gdy w niektórych regionach świata złoża wciąż są wydobywane, w innych – na próżno szukać ich w ogóle.

Ostatnio naukowcy stworzyli na ten temat wiarygodną i sensowną teorię, która pozwala wyjaśnić podłoże tego zjawiska.

Złoża złota uzależnione od budowy geologicznej

Zgodnie z tą teorią, stworzoną przez zespół doświadczonych naukowców, na poziom złóż w danym rejonie Ziemi wpływ ma jej budowa. Jak zauważyli specjaliści, ten pierwiastek najczęściej pojawia się w miejscach o zbliżonej budowie i gęstości. To pozwala wyjaśnić, dlaczego w niektórych fragmentach Ziemi złota jest relatywnie dużo (w porównaniu do wciąż istniejących złóż), a gdzie indziej – nie ma go w ogóle.

Przy sprzedaży tego cennego pierwiastka warto korzystać doświadczonych i polecanych punktów, które oferują dobrą jakość obsługi oraz korzystną cenę. Wśród takich miejsc można wskazać skup złota w Gorzowie, który gwarantuje dobry kurs skupu, potwierdzony ceną jaka jest w danej chwili na stronie tej firmy.